Japoka Bratislava

Vitajte na stránke Športového klubu JAPOKA Bratislava


Dovoľujeme si Vás privítať na svojich internetových stránkach. Cieľom internetových stránok je zvyšovanie informovanosti našich členov ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti.