Rozvíjanie didaktického myslenia v úpoloch

Rozvíjanie didaktického myslenia je možné aj pri zavádzaní nových metód a postupov, ktoré nie sú založené na doterajších poznatkoch, alebo metódach. Ich vznik je podmienený aktivitou trénera, pedagóga, ktorý sleduje javy v športe, alebo telesnej kultúre a snaží sa prispôsobiť svoju činnosť meniacim sa nárokom. Myslí sa tým zavádzanie nových cvikov, využívanie nových náradí a náčiní, vytváranie nových modelov, postupov a metód, ktoré doposiaľ neboli aplikované a mohli tým by pomôcť zmeniť proces motorického učenia. Rovnako je dôležitá spolupráca odborníkov a výmena názorov medzi jednotlivými trénermi, pedagógmi pôsobiacimi v oblasti telovýchovy a športu.

Stiahnuť vo  • 

Kiai

Bojový výkrik v úpoloch, ako koncentrácia sily, finálna technika, alebo maximálne vykonanie útoku je sprievodným prejavom pohybovej činnosti v úpoloch a hrá veľmi významnú úlohu rovnako v športovom, ako aj praktickom prevedení. Má mnoho aspektov a autor sa v článku pozerá na škálu aplikácie kiai, jeho využitie, pôvod, ale aj na význam samotného výkriku.

Stiahnuť vo  • 

Kondičné schopnosti v štruktúre limitujúcich ukazovateľov výkonu karatistov

Autori sa v príspevku snažia prispieť k objasneniu štruktúry limitujúcich faktorov športového výkonu v karate, z ktorých vybrali disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti dolných končatín na optické podnety a rýchlosť úderu seiken čoku cuki z hľadiska hierarchického usporiadania vybraných motorických faktorov prostredníctvom kvantifikovaného matematického modelu.

Stiahnuť vo  • 

Vnútorné zaťaženie počas tréningu a súťaže v karate kata žien

Cieľom práce bolo analyzovať a porovnať intranindividuálne zmeny parametrov SF a koncentrácií krvného LA počas tréningového a súťažného zaťaženia v dlhodobej športovej príprave u vrcholovej karatistky v kata žien. Priemerné hodnoty SF boli v súťaži vyššie v porovnaní s tréningovými cvičeniami kata, ale maximálne hodnoty boli porovnateľné. Špecifickým zaťažením využívajúcim prostriedky karate je možné tiež dosiahnuť vysoké hodnoty SF.

Stiahnuť vo  • 

Analýza športovej prípravy Evy Medveďovej na ME 2007 v Bratislave

Obhliadnutie sa za prípravou na jedno z vrcholových podujatí najúspešnejšej karatistky Slovenska vo federácii WKF Evy Medveďovej (Tulejovej) z roku 2007. Analýza prípravy, výsledkov pred šapmionátom a pohľad trénera na celkové smerovanie tréningu s cieľom uspieť na európskom šampionáte, ktorý sa v tom roku konal práve na Slovensku.

Stiahnuť vo  • 

Zákonitosti zvyšovania výkonnosti v karate

Odborný článok z roku 2008 od najúspešnejšieho karatistického trénera na Slovensku, zaoberajúci sa zákonitosťami zvyšovania výkonnosti v karate. Text je aktuálny aj v súčasnosti a nájdeme v ňom mnoho inšpirácií a informácií o športovom tréningu a súťažnej príprave v karate.

Stiahnuť vo  • 

Hara alebo tanden?

Karol Krejčí vo svojom článku vysvetľuje základné charakteristiky pojmov hara a tanden. Tie sú pre úpoly základným piliermi chápania ich významu a hlbšieho zmyslu. Autor prináša rôzne pohľady na pojmy hara a tanden prostredníctvom popisu ich chápania v rôznych kultúrach.

Stiahnuť vo  • 

Július Torma

Krátky článok o jednom z najvýznamnejších československých reprezentantov v boxe. Impozantné výsledky Júliusa Tormu v neľahkom období počas a po druhej svetovej vojne poukazujú na jeho nezlomný a bojový charakter, neuveriteľný talent a húževnatosť. Pamätné zápasy toho pästiara sa zapísali do kroník boxu ako nezabudnuteľné a výnimočné.

Stiahnuť vo  •